1

REDAKČNÍ PRÁCE

Dokončením rukopisu cesta ke čtenářům nekončí. Nyní je potřeba knihu upravit do takové podoby, aby dobře vypadala jak po obsahové, tak po formální stránce.

2

PRODUKCE KNIHY

Jakmile je text čitelný a srozumitelný, můžete ho pomalu vypustit do světa. Nejdřív je třeba se rozhodnout, jakou dáte dílu formu.

3

PRODEJ PŘES INTERNET

Knihu možná budete chtít rozdat nebo prodat blízkým, ale co když o ni mají zájem i čtenáři, s nimiž nejste v těsném kontaktu?